KINO OTOK ISOLA CINEMA 2024


Dettaglio eventi

Evento finito il 09 Giugno 2024


20° Festival del Cinema Isola Cinema a Isola dal 5 al 9 giugno 2024!
Il Festival del Cinema Internazionale Kino Otok – Isola Cinema quest’anno festeggia. In venti edizioni del Festival e intensi incontri dedicati al cinema abbiamo sviluppato una comunità multigenerazionale dedita alla ricerca sul cinema, sulla società e sul mondo in generale: una comunità di spettatori, creatori e professionisti. In due decenni abbiamo sviluppato il programma del Festival concentrandoci sull’intenso potere del film come forma di espressione e comunicazione che, nelle sue svariate forme, stimola la curiosità, la comprensione e la connessione. L’evento principale della 20° edizione si svolgerà dal 5 al 9 giugno 2024 a Isola. A maggio, giugno e fino all’autunno si espanderà fino alla Slovenska kinoteka e al Kinodvor di Lubiana e ai cinema d’essai di Cerknica, Idrija, Sežana e Tolmin. Proietteremo oltre a 100 lungometraggi e cortometraggi e ospiteremo molti registi. L’edizione dedicata all’anniversario ripercorrerà la storia del Festival, passeremo in rassegna il panorama cinematografico contemporaneo e rifletteremo in merito al futuro di Kino Otok – Isola Cinema, del cinema e della società.
Per informazioni aggiornate, consigliamo vivamente di seguirci online su: kinootok.org, Facebook, Instagram.
Il produttore del Festival è Otok, ente per lo sviluppo della cultura e della società. I coproduttori del Festival sono il Centro per la cultura, lo sport e gli eventi Isola, la Slovenska kinoteka e il Kinoatelje. Il cinema Kinodvor e la Comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola sono partner del Festival.
La 20° edizione del Festival Kino Otok – Isola Cinema è sostenuta dai cofinanziatori pubblici: Ministero della cultura della Repubblica di Slovenia, Comune di Isola, sottoprogramma MEDIA di Europa creativa della Commissione Europea e Ministero della pubblica amministrazione.

Jubilejni 20. filmski festival Kino Otok – Isola Cinema! V Izoli od 5. do 9. junija 2024.
Mednarodni filmski festival Kino Otok – Isola Cinema letos praznuje. V dvajsetih festivalskih izdajah, intenzivnih filmu posvečenih druženjih, smo razvili večgeneracijsko skupnost, posvečeno raziskovanju filma, družbe in sveta: skupnost gledalcev, ustvarjalcev in profesionalcev. Program festivala smo v dveh desetletjih razvijali osredotočeni na silovito moč filma kot izraza in komunikacije, ki v mnogoterih oblikah spodbuja radovednost, razumevanje in povezovanje. Osrednje dogajanje 20. izdaje bo med 5. in 9. junijem 2024 v Izoli. V maju, juniju in vse do jesenskih mesecev pa se bo razširilo tudi v Ljubljano v Slovensko kinoteko in Kinodvor ter v art kinematografe v Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu. Prikazali bomo več kot 100 celovečernih in kratkih filmov in ob njih gostili številne filmske ustvarjalce. Jubilejna izdaja se bo ozirala v zgodovino festivala, pregledovali bomo sodobno filmsko pokrajino in razmišljali o prihodnosti Kino Otoka, filma in družbe.
Toplo priporočamo, da nas za najbolj sveže informacije spremljate na spletu: kinootok.org, Facebook, Instagram.
Producent festivala je Otok, zavod za razvoj kulture in družbe. Koproducenti festivala so Center za kulturo, šport in prireditve Izola, Slovenska kinoteka in Kinoatelje. Mestni kino Kinodvor in Italijanska samoupravna narodna skupnost Izola sta partnerja festivala.
20. izdajo festivala Kino Otok podpirajo javni sofinancerji: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Občina Izola, podprogram Evropske komisije Ustvarjalna Evropa MEDIA in Ministrstvo za javno upravo.